Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:952
Omnämnda SFS
2010:1919, 19:162, 20:48
Rättsområden
Offentlig ekonomi, Kultur, idrott och fritid, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt