Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:174
Omnämnda SFS
2013:363, 21:43, 21:198, 2009:400, 2017:900, 2018:581, 2018:852, 2017:270
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt, Djurhållning, Tillståndsfrågor, Jordbruk och skogsbruk, Djur- och växtskydd, Fri rörlighet, Compliance - hållbarhet