Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:958
Omnämnda SFS
2013:407, 2017:30, 1985:125, 2008:344, 2017:64, 20:48, 2002:160, 2016:524
Rättsområden
Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Övrig migrationsrätt, Uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter, Uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, Uppehållstillstånd på grund av anknytning