Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2022:199
Omnämnda SFS
2014:798, 2013:561, 22:102, 22:185
Rättsområden
Compliance - finansiella bolag, Kredit, finans- och bankrätt, Compliance - icke-finansiella bolag, Förvaltningsrätt, Värdepappersrätt, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig