Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:412
Omnämnda SFS
2017:1201, 21:135, 21:303, 1994:1776, 2011:319, 2017:1233
Rättsområden
Tullärenden, punktskatter m.m., Trafik och fordon, Sjö- och transporträtt, Infrastruktur, Föroreningar, avfall och miljöskador, Energirätt, Fri rörlighet