Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2018:1654) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:563
Omnämnda SFS
2018:1654, 2010:1877, 21:125, 21:336, 2021:205, 2019:512
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Ordning och säkerhet, Förvaltningsrätt, Jordbruk och skogsbruk, Djur- och växtskydd, Övrig immaterial- och marknadsrätt, Varumärkesrätt, Marknadsrätt, Fri rörlighet