Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:877
Omnämnda SFS
2018:2088, 20:168, 21:16
Rättsområden
Konsumenträtt, Tryck- och yttrandefrihet, Tillstånd och tillsyn, Kultur, idrott och fritid, Infrastruktur, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Marknadsrätt, Fri rörlighet