Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:858
Omnämnda SFS
2011:1244, 20:197, 21:26, 2016:888, 1998:189, 2019:1147, 2012:843, 1994:1563, 1994:1564, 1994:1776, 2012:847, 2019:790, 2017:387
Rättsområden
Övrig skatterätt, Mervärdesskatt, Internationell beskattning, Deklaration och förfarande, Skatteprocess