Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i skollagen (2010:800)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:446
Omnämnda SFS
2010:800, 20:105, 20:300, 2012:109, 2016:550, 2015:482, 2017:725, 2017:759, 2019:947, 2011:189, 2017:1104, 2016:1184, 2016:761, 2018:1354, 2019:801, 2017:620
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Skola och utbildning, Ordning och säkerhet, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt, Legitimations- och disciplinärenden