Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i tullagen (2016:253)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:753
Omnämnda SFS
2016:253, 21:184, 21:402, 2017:173, 2018:401, 2001:185, 2000:1225
Rättsområden
Tull- och smugglingsbrott, Tullärenden, punktskatter m.m., Förvaltningsprocess, Tullrätt, Tillstånd och tillsyn, Personuppgifter och integritet, Ordning och säkerhet, Förvaltningsrätt, Jordbruk och skogsbruk, Fri rörlighet