Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om rapporteringspliktiga arrangemang

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2020:434
Omnämnda SFS
2011:1244, 2012:843, 20:74, 20:292, 2017:631
Rättsområden
Övrig skatterätt, Skatteflykt, Internationell beskattning, Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag, Deklaration och förfarande, Skatteprocess, Tillstånd och tillsyn, Fri rörlighet