Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:423
Omnämnda SFS
2000:980, 1994:1920, 1990:659, 1999:1229, 21:118, 21:301
Rättsområden
Sociala avgifter, Täkt- och vattenverksamhet, Jordbruk och skogsbruk, Jakt och fiske, Fri rörlighet, Anställning, uppsägning och avskedande