Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lokalöverlåtelse till konkurrent bröt mot konkurrensklausul – HD prövar inte fallet

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Hälso- och sjukvårdsrätt, Lokalhyra, Konkurrensrätt, Avtalsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

2 filer tillgängliga