Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lovföreläggande fastställs av MÖD – plank på fel sida fastighetsgränsen

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Övrig fastighetsjuridik, Kommunalrätt, Fastighetsbildning, Plan- och byggnadsfrågor, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig