Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

LVU-vård för barn som bevittnat mordförsök på mamma – HFD prövar inte frågan

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Övrig straffrätt, Tvångsvård m.m., Socialrätt, Övrig familjerätt, Adoption och föräldraskap