Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Man nekas få ut uppgifter om Palmeutredningen

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Offentlighet och sekretess