Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Migrationsöverdomstolen prövar frågan om "visst slag av arbete"

Instans
Migrationsöverdomstolen
Rättsområden
Övrig migrationsrätt, Övrig arbetsrätt