Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Miljödomstol avfärdar uppgifter från fågelklubb

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Djur- och växtskydd, Naturskydd, Jordbruk och skogsbruk