Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Miljöorganisation i Dalälven har överklaganderätt i vattenkraftsmål

Miljöorganisation i Dalälven har överklaganderätt i vattenkraftsmål
Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Civilprocess, Övrig miljörätt, Täkt- och vattenverksamhet, Naturskydd