Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD tillåter upprustning av kvarnanläggning i Helge å

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Energirätt, Täkt- och vattenverksamhet, Naturskydd, Jakt och fiske, Tillståndsfrågor