Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD upphäver länsstyrelses avgiftsbeslut - saknade stöd i lag

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt, Övrig miljörätt, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).