Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Föroreningar, avfall och miljöskador, Tillståndsfrågor, Sjö- och transporträtt, Infrastruktur, Övrig miljörätt, Jakt och fiske, Täkt- och vattenverksamhet, Övrig europeisk rätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig