Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Infrastruktur, Sjö- och transporträtt, Övrig miljörätt, Täkt- och vattenverksamhet, Tillståndsfrågor, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Jakt och fiske, Föroreningar, avfall och miljöskador, Övrig europeisk rätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig