Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Nämndeman prövade jävsinvändning mot sig själv – men besluten undanröjs inte

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Övrig skatterätt, Skatteprocess, Straffprocess, Inkomstskatt - företag, Civilprocess, Förvaltningsprocess, Migrationsprocess, Inkomstskatt - individ, Domare

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

3 filer tillgängliga