Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen

Typ
Departementsserien (Ds)
Nr/beteckning
Ds 2023:5
Avsändare
Klimat- och näringslivsdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Miljöbrott, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Tillståndsfrågor, Förvaltningsprocess, Naturskydd, Djur- och växtskydd, Täkt- och vattenverksamhet, Övrig europeisk rätt, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig