Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ny generation bunden av föräldrarnas hembudsklausul

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Övrig fastighetsjuridik, Fastighetsköp, Arv, gåva och testamente, Köprätt, Avtalsrätt