Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Försäkringsrätt, Tillstånd och tillsyn, Socialförsäkring, Fri rörlighet, Compliance - icke-finansiella bolag, Compliance - hållbarhet, Compliance - försäkring, Compliance - finansiella bolag, A-kassa, pension m.m., Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt