Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ökat skydd för sjömäns anställning vid sjöröveri eller väpnat rån mot fartyg

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Infrastrukturdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Sjö- och transporträtt, Ordning och säkerhet, Arbetsmiljö, Anställning, uppsägning och avskedande