Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Olika slutsatser om undersökningsplikt av halt häst

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Skadeståndsrätt, Köprätt, Avtalsrätt