Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Överförmyndare missade att allmän handling rör avliden

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
God man och förvaltare, Offentlighet och sekretess