Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Överklagande till HFD som aldrig skickades in berättigar till biträdesersättning

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Domare, Advokat, Förvaltningsprocess, Socialrätt