Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:92
Avsändare
Socialdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Socialrätt, Socialförsäkring, Hälso- och sjukvårdsrätt, Övrig familjerätt, Adoption och föräldraskap