Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Rätt till skadestånd för mäklarprovision efter avtalsbrott

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Skadeståndsrätt, Fastighetsmäkleri, Fastighetsköp, Avtalsrätt