Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Regeringsbeslut om nya farledsavsnitt upphävs inte av HFD

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Tillståndsfrågor, Sjö- och transporträtt, Naturskydd, Buller, Djur- och växtskydd, Täkt- och vattenverksamhet

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig