Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Region Uppsala slapp 20-miljonersvite igen – HFD prövar inte

Kammarrätten ansåg att Inspektionen för vård och omsorg saknade lagstöd för att förelägga Region Uppsala att säkerställa att 612 vårdplatser fanns tillgängliga på Akademiska sjukhuset. Det bedömdes visserligen ha varit befogat att förelägga om åtgärder, men inte just denna. Högsta förvaltningsdomstolen prövar inte inspektionens överklagande.

Läs mer om underinstansernas resonemang här.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

HFD 7496-22.pdf

300 KB

Underinstanserna 4502-22.pdf

800 KB
Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Förvaltningsrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Offentlig ekonomi, Tillstånd och tillsyn