Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Renovering efter flytt till äldreboende inte avdragsgill

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Övrig skatterätt, Fastighetsbeskattning, Förvaltningsrätt, Övrig fastighetsjuridik