Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Risk för coronasmitta hindrar insyn i allmän handling

En italiensk man vägras tillgång till offentliga handlingar som måste läsas på plats på två kriminalvårdsanstalter. Orsak: Han riskerar att smitta internerna med coronaviruset.

Risk för coronasmitta hindrar insyn i allmän handling

Den italienska medborgaren som råkade vara i Sverige under den tid som begäran att få se handlingarna gällde. Det ena gällde handlingar om en viss intagen på anstalten Storboda och det andra ärendet gällde en promemoria om en stämpelklocka i anstalten Hinsebergs museum. De efterfrågade handlingarna var både allmänna och offentliga men kunde bara visas på plats på respektive anstalt.

När Kriminalvården fattade sina beslut den 12 mars hade dock coronaviruset drabbat Italien med full kraft. Och enligt 2 kap. 15 § 2 st. tryckfrihetsförordningen kan man hindra insyn i handlingar på plats om det ”möter betydande hinder”. I detta fall ansåg Kriminalvården med stöd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer att besök från en person som nyss befunnit sig i Milano inte skulle tillåtas.

Beaktansvärd risk

Kriminalvården menade att den inte kan anses skyldig att ta emot besökare ”om detta medför beaktansvärd risk för att myndighetens personal eller intagna blir smittade av coronaviruset”. Kriminalvården skrev att man ”kan således inte ta emot honom i sina lokaler i närtid”.

Kammarrätten i Jönköping valde att pröva ärendet trots att italienaren hunnit lämna Sverige eftersom mannen ansågs ha ett befogat intresse av det. Domstolen gör dock samma bedömning som kriminalvården.

Smittspridning får konsekvenser

Kammarrätten skriver: Med hänsyn till de allvarliga konsekvenser som en smittspridning inom Kriminalvården skulle få samt med beaktande av de riktlinjer som myndigheten har antagit för att begränsa en sådan spridning anser kammarrätten att det, under den i målet aktuella perioden, fanns betydande hinder mot att [den italienska mannen] tog del av de begärda handlingarna…”.

Överklagandet ska därför avslås.


Testa Lexnova Nyheter gratis i 14 dagar. Ansök om ett gratis testkonto här!


Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Tryck- och yttrandefrihet, Offentlighet och sekretess, Konstitutionell rätt, Hälso- och sjukvårdsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

2 filer tillgängliga