Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Rökförbud gäller mot föreningens ordförande efter flytt från lokal

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Föroreningar, avfall och miljöskador, Övrig fastighetsjuridik