Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Samfällighetsförening vinner vatteninträngningstvist – HD prövar inte fallet

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Övrig skadestånds- och försäkringsrätt, Skadeståndsrätt, Övrig fastighetsjuridik, Servitut och ledningsrätt, Associationsrätt - övrig