Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Samrådsbrister vid vindkraftansökan blir fråga för HD

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Tillståndsfrågor, Infrastruktur, Övrig miljörätt, Buller, Djur- och växtskydd, Täkt- och vattenverksamhet, Energirätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig