Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Sänkt ersättning för offentligt biträde - hade företrätt motparten i LVU-process

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Socialrätt, Förvaltningsprocess, Tvångsvård m.m., Advokat

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).