Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet – investeringar i ökad nätkapacitet

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Infrastrukturdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Revision och granskning, Tillstånd och tillsyn, Offentlig ekonomi, Infrastruktur, Tillståndsfrågor, Energirätt, Compliance - hållbarhet