Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

SAS nekas HD-prövning av rättegångskostnader i flygförseningsmål

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Civilprocess, Trafik och fordon, Domare, Övrig europeisk rätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

2 filer tillgängliga