Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

SIS-träff inte färdigutredd - dom om uppehållstillstånd för gymnasiestudier upphävs

Instans
Migrationsöverdomstolen
Rättsområden
Övrig migrationsrätt