Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Skadeståndets omfattning vid finansiell rådgivning

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Konsumenträtt, Skadeståndsrätt, Tillstånd och tillsyn, Compliance - finansiella bolag, Kredit, finans- och bankrätt