Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

SKV förlorar mot konkursbo efter vända i HD - ska betala ränta för både tiden före och efter delgivning

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Civilprocess, Övrig skatterätt, Sakrätt, Insolvensrätt