Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Skyddet för EU:s finansiella intressen – Ändringar och kompletteringar i svensk rätt

Typ
Statens offentliga utredningar (SOU)
Nr/beteckning
SOU 2023:49
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Skattetillägg, Ekobrott, Övrig skatterätt, Fri rörlighet, Mervärdesskatt, Deklaration och förfarande, Offentlig ekonomi, Revision och granskning

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig