Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Släppte ut vatten till bristfällig avloppsanläggning – måste betala vite

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
VA, Övrig fastighetsjuridik, Övrig miljörätt, Kommunalrätt, Sanitet, ventilation m.m., Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig