Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Speciella omständigheter säga upp ”evig” nyttjanderätt för garage

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Övrig nyttjanderätt, Fastighetsköp, Utsökningsrätt