Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

SRN: Villkor för underprisöverlåtelse uppfyllda vid omstrukturering av handelsbolag

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag, Fastighetsbeskattning, Compliance - icke-finansiella bolag, Compliance - finansiella bolag