Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

SRN: Villkor för underprisöverlåtelse uppfyllda vid omstrukturering av handelsbolag

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag, Fastighetsbeskattning, Compliance - icke-finansiella bolag, Compliance - finansiella bolag

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).