Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Stämningsföreläggande i lagfartsärende blir HD-fråga

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Fastighetsköp, Fastighetsbildning, Arv, gåva och testamente, Civilprocess, Sakrätt, Övrig fastighetsjuridik